مواد صابون
  • مواد صابون

    مواد صابون ها   پاک کننده آنیونی : ترکیباتی مثل RSO3H که پس از یونیزه شدن تولی یک آنیون سنگین میکند ...

    مواد صابون ها   پاک کننده آنیونی : ترکیباتی مثل RSO3H که پس از یونیزه شدن تولی یک آنیون سنگین میکند که بخش اصلیش RSO3 است با بار منفی به همین دلیل آنیونی نام گذاری میشوند . پاک کننده های کاتیونی ...

    بیشتر بخوانید

This site is protected by wp-copyrightpro.com