تکمیل پارچه
 • ماشین تکمیل سانفورایزینگ

  ماشین تکمیل سانفورایزینگ یک نقص جدی کالای نساجی از نقطه نظر مصرف کننده تمایل پارچه به جمع شدن (آب رفتگی) ...

  ماشین تکمیل سانفورایزینگ یک نقص جدی کالای نساجی از نقطه نظر مصرف کننده تمایل پارچه به جمع شدن (آب رفتگی) در شستشو و اطو زنی می باشد ، این مقدار آب رفتگی ممکن است به 15 تا 20 درصد برسد. بدون شک این پدی ...

  بیشتر بخوانید
 • تکمیل شیمیایی

  تکمیل شیمیایی استفاده از مواد شیمیایی برای دستیابی به خواص مطلوب پارچه را تکمیل شیمیایی می نامند که به تک ...

  تکمیل شیمیایی استفاده از مواد شیمیایی برای دستیابی به خواص مطلوب پارچه را تکمیل شیمیایی می نامند که به تکمیل تر نیز معروف است و متشکل از فرآیندهایی است که ساختار شیمیایی پارچه های بکار برده شده را تغی ...

  بیشتر بخوانید

This site is protected by wp-copyrightpro.com